Historie

Bedsten styrede hotellet med hård hånd, men det var svært for dem at drive det, de udlejede det og solgte det endda, for så igen at overtage det i 1920. I 1923 dør Mads, og Bedsten driver det videre med hjælp fra søn og svigerdatter, frem til Bedstens død i 1941 hvor efter sønnen Hans "Farver" overtog og drev det frem til 1944, hvor det overgår til Andreas Groth Rasmussen.

På et tidpunkt vil Groth Rasmussen kun drive hoteldelen, og han forpagter derfor restauranten ud af flere omgange. En af forpagterne kunne han dog ikke samarbejde med, og der hæfter sig en sjov historie: Hvis man var gæst i restauranten og spurgte, om der var ledige værelser, fik man at vide, at der var fuldt besat, eller der blev talt ned om standarden af værelserne. Omvendt hvis der var en gæst, der overnattede, så var restauranten enten lukket eller slet ikke anbefalet. Dette var så til gengæld til stor gavn for de øvrige hoteller og restauranter.I 1978 åbnede Ærø Højskole, med musik og teater, som hovedfag, Men pga. svigtende elevtal, og en ny højskole reform, måtte de lukke i 2011, de næste år står hotellet tomt, og det overtages af A. Lindhardt, som forpagter det ud. Historie

 

Hotellet var i gammel tid faktisk 2 hoteller, Hotel Harmonien og Møllers Hotel. Møllers Hotel var ejet af Gæstgiver Berthel Petersen Møller, som drev det med sin søster. Det havde indgang fra molestien, og der var et populært keglespil i haven. Hotellet lå på hjørnet af Brogade og Nørregade, klods op af Harmonien.


Hotel Harmonien blev bygget i 1850 af gæstgiver Iver Petersen, i 1885 får Harmonien sin markante og smukke terrasse og veranda, tegnet af den kendte arkitekt Jens Juel Eckersberg, der kom meget på Ærø. I 1903 blev det købt af Mads Møllegrav og Ellen Marie (Bedsten), som nok har været nogle af de mest markante personligheder. Det er også dem, der i 1913 køber Møllers Hotel og slår dem sammen.

Bedsten og møllegraven, i haven på Harmonien.


Af aktiviteter på Harmonien har der været levende billeder. 

Allerede fra 1908 var der regelmæssige filmforestillinger på Harmonien, og man kaldte det dengang ”Biografteatret Harmonien”. Voksne kunne se film for 25 øre, og for børn kostede det 15 øre.

I disse år arbejdes der på at få Badehotellet renoveret. Det er en lang proces og nænsomt arbejde, der foretages af nogle af de dygtige lokale håndværkere. Pt. har facaden fået en stor omgang, både murværk og vinduer, og det store projekt lige nu er total renovering af vores unikke terrasse ned til vandet.

Det er en langsom proces, og vil tage nogle år, men vi har store planer med Badehotllet, om at vi vil bringe det tilbage til fordumstid, men med nutidige og moderne faciliteter. 

Vores nye skilt som står nedenfor hotellet er udskåret af Den lokale kunstner og billedeskærer Ole Hartvig.