Historie

Bedsten styrede hotellet med hård hånd, men det var svært for dem at drive det, de udlejede det og solgte det endda, for så igen at overtage det i 1920. I 1923 dør Mads, og Bedsten driver det videre med hjælp fra søn og svigerdatter, frem til Bedstens død i 1941 hvor efter sønnen Hans "Farver" overtog og drev det frem til 1944, hvor det overgår til Andreas Groth Rasmussen. På et tidpunkt vil Groth Rasmussen kun drive hoteldelen, og forpagtede derfor restauranten ud af flere omgange, en af forpagterene kunne han ikke samarbejde med og der  hæfter sig en sjov historie, for hvis man var gæst i restauranten og spurgte om der var ledige værelser, så fik man af vide at der var fuldt besat, eller talt meget ned om standarden af værelserne, og omvendt hvis der var en gæst der overnattede så var restauranten enten lukket eller slet ikke anbefalet. Dette var så tilgengæld til stor gavn for de øvrige hoteller og restauranter. 


I 1978 åbnede Ærø Højskole, med musik og teater, som hovedfag, Men pga. svigtende elevtal, og en ny højskole reform, måtte de lukke i 2011, de næste år står hotellet tomt, og det overtages af A. Lindhardt, som forpagter det ud. Historie

 

Hotellet var i gammel tid faktisk 2 hoteller, Hotel Harmonien og Møllers Hotel. 

Møllers Hotel, var ejet af Gæstgiver Berthel Petersen Møller, som drev det med sin søster, Det havde indgang fra molestien og et populært keglespil i haven. Hotellet lå på hjørnet af Brogade og Nørregade, klods op af Harmonien. 


Hotel Harmonien blev bygget i 1850 af gæstgiver Iver Petersen, i 1885 får Harmonien sin markante og smukke terrasse og veranda, tegnet af den kendte arkitekt Jens Juel Eckersberg, der kom meget på Ærø. i 1903, blev det købt af Mads Møllegrav og Ellen Marie (Bedsten), som nok har været nogle af de mest markante personligheder, det er også dem der i 1913 køber Møllers Hotel og slår dem sammen.

Bedsten og møllegraven, i haven på Harmonien.


Af aktiviteter på Harmonien har der været levende billeder allerede i 1908, var der reglmæssige filmforestillinger, der hed det "Biograf teateret Harmonien og voksne kunne se film for 25 øre og børn 15 øre"

I disse år, arbejdes der på at få Badehotellet renoveret, det er en lang process, og nænsomt arbejde, der foretages af nogle af de dygtige lokale håndværkere, pt. har facaden fået en stor omgang, både murværk og vinduer. og det store projekt lige nu er total renovering af vores unikke terrasse, ned mod vandet.

Det er en langsom proces, og vil tage nogle år, men vi har store planer med Badehotllet, om at vi vil bringe det tilbage til fordumstid, men med nutidige og moderne faciliteter. 

Vores nye skilt som står nedenfor hotellet er udskåret af Den lokale kunstner og billedeskærer Ole Hartvig.

Badehotel Harmonien

Brogade 1

5970 Ærøskøbing 


Tlf: (+45) 42 50 00 04 

Email: info@badehotelharmonien.dk


Restaurant AmoreMare 

Tlf: (+45) 42 50 00 05 

Email: amoremare@badehotelharmonien.dk

Copyright: i2iMedia 2019